Best STP/ECN Foreign Exchange ProviderEUROPEANCEO AWARDS 2013

Insuran Perlindungan Nilai

 

Semasa krisis kewangan, hanya berada dalam pasaran forex dapat mengelakkan risiko perniagaan yang ditimbul oleh perubahan kadar mata wang yang besar dengan perlindungan nilai.

BFSforex merupakan salah satu syarikat yang menyediakan perkhidmatan insurans pelindungan nilai dan juga salah satu syarikat yang melaksanakan projek perkhidmatan rundingan yang menekankan panduan asas insurans perlindungan nilai.

Tahukah mengapa hanya pasaran forex dapat menjamin modal anda semasa krisis makroekonomi? Ini kerana syarikat yang membuat perniagaan dan perdagangan antarabangsa (pengimport dan pengeksport) merupakan peserta yang hangat dalam pasaran forex ini. Pengeksport amat berminat dalam perjualan mata wang asing manakala pengimport sentiasa berminat dalam pembelian mata wang asing. Kadar pertukaran mata wang sentiasa berubah-ubah terutamanya semasa krisis makroekonomi. Jadi, harga sebenar pembelian dan perjualan akan berlaku perubahan yang besar, oleh demikian kontrak yang seolah-olah menguntungkan ini pada akhirnya bertukar menjadi kerugian. Terdapat jabatan penganalisis dalam beberapa syarikat besar yang menjalankan perniagaan pengimport dan pengeksport. Apabila turun naik harga yang besar dalam pasaran kewangan dikesani, ia menjadi punca-punca dana tidak terjamin (khususnya dalam tempoh yang sangat lama). Oleh itu, pelaburan dalam pasaran forex merupakan satu-satunya cara untuk perlindungan nilai.

Berapakah kebarangkalian perlindungan kerugian bagi pelaburan dalam pasaran forex? Dana anda serta keuntungan masa depan atau perbelanjaan anda dalam mata wang asing terdedah kepada risiko mata wang. Banyak syarikat membuat pengiraan / perakaunan dalam satu bentuk mata wang sahaja (contohnya USD), oleh itu penilaian pendapatan dan perbelanjaan dalam mata wang asing kemungkinan mendatangkan keuntungan atau kerugian semasa berlakunya perubahan dalam kadar pertukaran mata wang. Perlindungan nilai risiko mata wang adalah dana untuk mengelakkan perubahan dalam kadar pertukaran mata wang, harga sebenar mata wang dapat ditetapkan melalui cara perniagaan yang simpul. Perlindungan nilai dapat mengelakkan risiko turun naik mata wang bagi sesebuah syarikat, oleh itu urus niaga pada masa hadapan dapat dirancang serta keputusan kewangan dapat diramal. Pada masa yang sama, anda mempunyai peluang untuk menetapkan harga, mengira pandapatan serta gaji dan lain-lain.

Dalam keadaan perdagangang yang tiada bantuan kecairan dana (penggunaan leverage), perlindungan nilai terhadap risiko mata wang juga memberi peluang:

Dibenarkan untuk memperoleh dana yang banyak daripada permindahan dana anda

Dibenarkan untuk menjual mata wang yang diperoleh pada masa hadapan

Terdapat 2 jenis bentuk perlindungan nilai – perlindungan nilai pihak pembeli dan perlindungan nilai pihak penjual. Perlindungan nilai pihak pembeli digunakan untuk mengurangkan kebarangkalian risiko kenaikan harga komoditi, manakala perlindungan nilai pihak penjual digunakan untuk keadaan yang sebaliknya, iaitu mengurangkan kebarangkalian risiko bagi kejatuhan harga komoditi. Prinsip perlindungan nilai bagi perdagangan asing adalah untuk membuka sebuah tapak mata wang (currency position) dalam akaun pedagang sebagai tapak permindahan dana niaga hadapan. Jika pengimport ingin membeli mata wang asing, dia perlu membuka satu tapak pembelian (long position) dalam akaun dagangannya terlebih dahulu dan menutup tapak ini semasa berlaku pembelian mata wang di bank tersebut.

Bagi seorang pengeksport pula, jika dia ingin menjual mata wang, dia perlu membuka satu tapak perjualan (short position) dalam akaun dagangannya terlebih dahulu dan menutup tapak ini semasa berlaku perjualan mata wang di bank tersebut. Untuk memulakan perlindungan nilai anda, anda perlu membuka satu akaun di syarikat BFSforex yang menyediakan perkhidmatan perdagangan forex...

Tindakan perlindungan nilai syarikat bagi risiko barangan import dari Eropah terdapat: pengimport syarikat kami akan menunggu ketibaan bekalan pakaj sejumlah mata wang Euro dari Eropah pada bulan tersebut. Terdapat mata wang USD dalam akaun syarikat kami dan mata wang USD ditukar kepada mata wang EURO di bank-bank kami. Ini merupakan cara-cara syarikat kami untuk mengelakkan risiko kenaikan harga mata wang EURO, oleh itu kami dapat berdagang dengan akaun dagangan kami dalam haluan yang bertentangan ini. Jumlah sebanyak 1% diperlukan bagi pelaburan leverage 1:1000 dan ia perlu dilindungi. Jika harga mata wang EURO meningkat, syarikat akan menghadapi kerugian disebabkan oleh berlakunya perubahan besar dalam kadar pertukaran mata wang EURO di pasaran. Tetapi, keuntungan daripada akaun dagangan mampu menggantikan kerugian ini kerana penambahan jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0. Hal ini membenarkan syarikat kami dapat membantasi kesusahan yang berlaku oleh kenaikan harga mata wang EURO ini, di samping dana yang dijimatkan dapat digunakan dalam industri perniagaan yang lain.

Perbezaan jumlah antara kos perlindungan nilai dan kontrak perlindungan nilai adalah kecil. Tujuan perlindungan nilai bukan digunakan untuk menjana pendapatan, tetapi untuk mengurangkan kerugian. Inilah sebabnya perlindungan nilai lebih dititikberatkan berbanding dengan aktiviti utama syarikat kami pada masa krisis ekonomi serta 2-3 tahun yang berikutnya. Penubuhan perancangan perlindungan nilai ini bukan sahaja dapat mengurangkan risiko, tetapi juga mengurangkan kos yang tertimbul akibat pengeluaran sumber syarikat.

Jika anda ingin meramal pengaliran tunai anda serta jumlah dan tempoh untuk mencapai produk anda, pakar-pakar kami akan membukakan satu tapak dalam pasaran forex untuk anda, di samping mereka akan membantu anda dalam mengelakkan kerugian. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai perlindungan nilai, anda boleh menghubungi kami melalui E-mel: support@BFSforex.com. Walaupun anda tidak pernah menggunakan perlindungan nilai, kami mampu menerangkan dengan jelas dan senang kepada anda tentang apa yang perlu dilakukan serta program perlindungan nilai yang paling sesuai untuk perniagaan anda.

Customer Agreement Terms of Business Trading and Execution Risks Leverage Privacy Policy Risk Disclosure Statement
Awards

BFSforex is a global financial services company, depending on its professional technology, automation features and low-threshold,to participate in the international foreign

exchange transactions,not only won the admiration of customers, but also won the praises by various circles of society , which is a shining star in the FX market.

* Note:rading on the Forex market involves significant risks, including complete possible loss of funds. Trading is not suitable for all investors and traders. By increasing leverage risk increases (Notice of Risk). The service is not available for US residents

BFSforex provides you with educational resources to help you become familiar with all the trading features and tools in the trading platform. With the BFSforex practice account you can test any trading strategies you wish in a risk-free environment. Please bear in mind that the results of the transactions of the practice account are virtual, and do not reflect to any real profit or loss or real trading environment, whereas market conditions may affect both the quotation and execution. Forex products are leveraged products and trading forex therefore involves a high level of risk that may not be suitable for everyone. BFSforex recommends that you ensure that you fully understand the risks involved before making any decision concerning BFSforex's products. Independent advice should be sought if necessary.

Register
Trading Office
Login
Trading Office
Download
BFSforex MT4