Best STP/ECN Foreign Exchange ProviderEUROPEANCEO AWARDS 2013

Pemantauan dan pengurusan

 

BFS Markets Ltd, nama dagangan bahasa Inggeris ialah “BFSforex”. BFSforex mendapat lesen perniagaan global kelas pertama yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Republik Mauritius pada tahun 2013 di bawah nama Markets Ltd. Nombor pendaftaran syarikat ialah 114312/GBL, manakala nombor lesen perniagaan global kelas pertama ialah C113011620. “BFSForex.com” (nama dagangan “BFS Markets Ltd”) adalah pembayar cukai Mauritius. Alamat yang didaftarkan ialah “Premier Business Centre 10th Floor Sterling Tower,14 Poudriere Street Port Louis ,Mauritius”.

**"BFS Markets Ltd" berhak untuk menguruskan eset kewangan, menjalankan broker, aktiviti perdagangan serta perdagangan mata wang, saham dan niaga hadapan. Aktiviti syarikat mematuhi peruntukan undang-undang serta di bawah kekangan peraturan-peraturan berikut: Akta keselamatan 2005 (kelulusan) peraturan-peraturan 2007

Info-info mengenai sistem kewangan Mauritius

Terdapat lebih daripada 550 pelaburan dana Mauritius di global yang memiliki aset bersih melebihi USD100 billion. Hal ini menyebabkan Mauritius menjadi pusat kewangan luar negara yang utama dalam global.

Lebih daripada 35,000 korporat dan pelaburan dana menjadikan Mauritius sebagai platform perkhidmatan kewangan global bagi pengurusan aktiviti perniagaan global.

Mauritius mematuhi peruntukan piawaian antarabangsa untuk mengesan aktiviti pengubahan wang haram serta mengumumkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Pada tahun 2003, Mauritius menyertai Egmont Group, oleh itu status ahli-ahlinya membawa kemajuan dalam peningkatan status kehakiman dan kualiti imej syarikat tersebut.

Kecemerlangan reputasi Mauritius sebagai pihak pengurusan dan pusat kewangan yang berkesan menjadi satu fakta yang meningkatkan lagi daya tarikan negara tersebut. Negara yang mematuhi peraturan dan undang-undang kastam mengusahakan perniagaan yang sah serta menyediakan langkah-langkah keselamatan individu, menguruskan perhubungan antara bank dan pelanggan serta hubungan antara pakar-pakar dan pelanggan.

BFS memiliki inovasi dunia kerana menerima pemantauan dan pengurusan kewangan forex Mauritius:

1.Mauritius tidak mempunyai sekatan leverage dagangan yang tertentu. Oleh itu, BFS menyediakan nisbah leverage yang tertinggi (di sisi undang-undang) bagi peniaga-peniaga iaitu 1:1000 supaya peniaga mempunyai strategi perdagangan yang pelbagai kemungkinan.

2.Mauritius tidak mempunyai sekatan gaya perdagangan yang tertentu. Kami membenarkan lindung nilai (hedging), tidak melaksanakan peraturan “First In First Out”.

3.Mauritius tiada pengawalan forex. Dividen, pemulangan ekuiti dan pendapatan interest tidak dikenakan apa-apa cukai lien, 100% menjaminkan keselamatan dana serta keuntungan peniaga. Selain itu, Mauritius menggunakan sistem peraturan gabungan undang-undang Inggeris dan undang-undang Perancis. Mahkamah Agung Rayuan menggunakan sistem undang-undang yang matang dan sempurna, iaitu mahkamah Privy Council di United Kingdom.

4.Mauritius mempunyai agensi perbankan yang kukuh serta pusat kewangan perdagangan CFD yang bertaraf antarabangsa. Terdapat lebih daripada 550 pelaburan dana di Mauritius yang memiliki aset bersih melebihi USD100 billion. Hal ini menyebabkan Mauritius menjadi pusat kewangan di luar negara yang utama dalam global.

5.Mauritius terletak di zon masa yang strategik (GMT +4). Syarikat BFS boleh berdagang di Negara Timur pada waktu pagi, berdagang di Eropah pada waktu tengah hari, dan berdagang di Amerika Syarikat pada waktu petang.

6.Ahli-ahlinya daripada The International Court of Justice, The International Centre for Settlements of Investment Disputes dan The Multilateral Investment Guarantee Agency.

7.Mauritius memiliki promosi pelaburan yang banyak serta melaksanakan perjanjian perlindungan (IPPAs) untuk melindungi pelabur.

8.Mauritius merupakan pusat perkhidmatan kewangan global, komited untuk melindungi pelabur, sentiasa memperbaiki rangka kerja, bergaris panduan industri amalan yang terbaik, mematuhi prinsip-prinsip peraturan pemantauan dan pengurusan yang diiktiraf di antarabangsa termasuk resolusi Persatuan Pemantauan dan Pengurusan Perbankan Basel.

9.Mauritius komited untuk bekerjasama dengan institusi kehakiman antarabangsa, termasuk OECD, FATF, Bangsa-Bangsa Bersatu serta badan-badan subsidiarinya. Negara yang mematuhi peraturan dan undang-undang kastam tersebut mengusahakan perniagaan yang sah serta menyediakan langkah-langkah keselamatan individu, menguruskan perhubungan antara bank dan pelanggan serta hubungan antara pakar-pakar dan pelanggan.

10.BFS yang berpangkalan di Mauritius menerima pemantauan dan pengurusan Persatuan Perkhidmatan Kewangan Mauritius. Geografi yang sangat strategik serta penyediaan platform dagangan yang sesuai untuk pelabur-pelabur global membenarkan pelabur-pelabur global untuk menyertai ekonomi yang paling pesat membangun di dunia.

*Hanya syarikat broker yang tertentu dapat menawarkan semua kelebihan di atas, sudah tentunya kami juga mempunyai pelaksanaan yang cemerlang, perkhidmatan pelanggan yang bertaraf dunia serta langkah-langkah keselamatan yang terkemuka di industri.

 

Customer Agreement Terms of Business Trading and Execution Risks Leverage Privacy Policy Risk Disclosure Statement
Awards

BFSforex is a global financial services company, depending on its professional technology, automation features and low-threshold,to participate in the international foreign

exchange transactions,not only won the admiration of customers, but also won the praises by various circles of society , which is a shining star in the FX market.

* Note:rading on the Forex market involves significant risks, including complete possible loss of funds. Trading is not suitable for all investors and traders. By increasing leverage risk increases (Notice of Risk). The service is not available for US residents

BFSforex provides you with educational resources to help you become familiar with all the trading features and tools in the trading platform. With the BFSforex practice account you can test any trading strategies you wish in a risk-free environment. Please bear in mind that the results of the transactions of the practice account are virtual, and do not reflect to any real profit or loss or real trading environment, whereas market conditions may affect both the quotation and execution. Forex products are leveraged products and trading forex therefore involves a high level of risk that may not be suitable for everyone. BFSforex recommends that you ensure that you fully understand the risks involved before making any decision concerning BFSforex's products. Independent advice should be sought if necessary.

Register
Trading Office
Login
Trading Office
Download
BFSforex MT4