Best STP/ECN Foreign Exchange ProviderEUROPEANCEO AWARDS 2013

Keselamatan dana

 

Dana pelanggan BFS disimpan dalam institusi kewangan yang terkemuka di dunia: Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC mempunyai penilaian amanah yang tinggi. Lihatlah Moodys, Standard and Poor’s, Fitch dan laporan penilaian amanah yang lain terhadap Barclays Bank: http://group.barclays.com/about-barclays/investor-relations/debt-investors/credit-ratings/current-ratings.

Dalam sektor kewangan, keselamatan dana pelanggan paling penting. Ini merupakan sebab-sebab mengapa BFS melaksanakan tugas tegas selaras dengan peruntukan undang-undang. Hanya berbuat demikian kepentingan pelanggan dapat dijaga.

Bekerjasama dengan bank pelabur utama di dunia, iaitu Barclays Bank.

Memastikan dana 100% selamat di bawah regulasi (peraturan).

Memastikan dana pelanggan dan dana perniagaan syarikat disimpan berasingan, dana-dana tidak akan digelapkan oleh syarikat ataupun pembekal kecairan kami walaupun apa berlaku.

Memastikan dana pelanggan disimpan dalam bank antarabangsa yang amat selamat dan beramanah.

 

Selain daripada syarat perdagangan dan perkhidmatan pelanggan yang baik, keselamatan dana pelanggan merupakan moto syarikat kami. Dengan kecemerlangan kami yang diiktiraf di peringkat global, serta nama syarikat kami yang amat terkenal dan pelbagai anugerah yang telah diterima, pelanggan kami boleh yakin dengan keselamatan, ketelusan dan integriti dana mereka.

Melaksanakan pesanan dagangan (order) menurut polisi pelaksanaan yang terbaik;
Memastikan ketelusan senarai dan komoditi yang tinggi;
Bekerjasama dengan beberapa bank dan pembekal kecairan untuk mendapat spread yang terbaik;
Tiada laporan harga (quoting) yang diulangi serta tiada polisi komisyen tambahan yang akan menjejaskan pelaburan pelanggan;
Dalam sektor kewangan, keselamatan dana pelanggan paling penting. Ini merupakan sebab-sebab mengapa BFS melaksanakan tugas tegas selaras dengan peruntukan undang-undang. Hanya berbuat demikian kepentingan pelanggan dapat dijaga;
Memastikan dana pelanggan dan dana perniagaan syarikat disimpan berasingan, dana-dana tidak akan digelapkan oleh syarikat ataupun pembekal kecairan kami walaupun apa berlaku;
Memastikan dana pelanggan disimpan dalam bank antarabangsa yang amat selamat dan beramanah;
Memastikan pengendalian cekap kami mematuhi peruntukan syarikat firma audit KPMG;
Memberikan setiap pelanggan insurans jaminan kewangan tambahan secara percuma. Jika syarikat bankrap, setiap pelanggan boleh mendapatkan pampasan daripada Investor Compensation Fund;
Menggunakan sistem pengurusan risiko dana automatik untuk memastikan tiada baki negatif. Akaun pelanggan automatik dikemaskini (kredit) jika pesanan anda di luar kawalan “stop out”. Hal ini dapat memastikan kerugian pelanggan tidak akan melebihi jumlah deposit yang ada.
Cara-cara deposit dan pengeluaran kami dilaksanakan melalui teknologi Lapisan Soket Selamat (protokol SSL) untuk memastikan keselamatan dana pelanggan serta privasi maklumat pelanggan.

 

Pemisahan dana pelanggan

BFSforex mengekalkan pemisahan akaun pelanggan supaya dana pelanggan serta dana BFSforex diasingkan. Akaun pelanggan mengandungi kod yang dikehendaki untuk mengakses penggunaan dana pelanggan. Semua dana pelanggan yang dideposit ke dalam BFSforex akan dibahagikan mengikut sistem dan prosedur kami yang ketat. Sistem dan prosedur dikawal dan dikaji oleh juruaudit dalaman dan luaran kami yang merupakan satu KPMG daripada 4 firma perakaunan yang terbesar. Pelanggan boleh yakin dengan keselamatan dana mereka kerana ia tidak akan disalahgunakan.

 

Akaun bank yang mewah

BFSforex menyediakan pelanggan institusi kewangan yang terkenal dan berkelas dunia. BFSforex berjaya mengekalkan perkongsian dengan bank yang mewah seperti HSBC, Barclays Bank dan sebagainya untuk memastikan keselamatan, kebergantungan dan mengurangkan risiko yang tidak dapat dielakkan.

Customer Agreement Terms of Business Trading and Execution Risks Leverage Privacy Policy Risk Disclosure Statement
Awards

BFSforex is a global financial services company, depending on its professional technology, automation features and low-threshold,to participate in the international foreign

exchange transactions,not only won the admiration of customers, but also won the praises by various circles of society , which is a shining star in the FX market.

* Note:rading on the Forex market involves significant risks, including complete possible loss of funds. Trading is not suitable for all investors and traders. By increasing leverage risk increases (Notice of Risk). The service is not available for US residents

BFSforex provides you with educational resources to help you become familiar with all the trading features and tools in the trading platform. With the BFSforex practice account you can test any trading strategies you wish in a risk-free environment. Please bear in mind that the results of the transactions of the practice account are virtual, and do not reflect to any real profit or loss or real trading environment, whereas market conditions may affect both the quotation and execution. Forex products are leveraged products and trading forex therefore involves a high level of risk that may not be suitable for everyone. BFSforex recommends that you ensure that you fully understand the risks involved before making any decision concerning BFSforex's products. Independent advice should be sought if necessary.

Register
Trading Office
Login
Trading Office
Download
BFSforex MT4